Regnskapstjenester

Vi kan gjennom vår regnskapstjeneste tilby:

Egen tilgang via web

Egen tilgang via web

Gir deg full oversikt over selskapets økonomi og all regnskapsdokumentasjon. Nettilgangen gir samtidig muligheter for fakturering og timeregistrering.

Tilrettelegging av rutiner og systemer

Tilrettelegging av rutiner og systemer

Vi fokuserer på at intern og ekstern tidsbruk blir benyttet så tids- og kostnadseffektivt som mulig.

Løpende regnskapsførsel

Løpende regnskapsførsel

For at regnskapet skal være et nyttig styringsverktøy er det vesentlig at regnskapet er ferskvare.

Jevnlig oppfølging av forretningsplan, budsjett og prognoser

Jevnlig oppfølging av forretningsplan, budsjett og prognoser

Vi har fokus på bedriftens muligheter for økt vekst og lønnsomhet og har lang erfaring innen bedriftsrådgivning og utviklingsarbeid.

Fakturamottak og attestering

Fakturamottak og attestering

Som fakturamottak for kunden frigjør vi tid for administrasjonen i bedriften, inngående fakturaer kan attesteres elektronisk.

Effektiv bilagsføring

Effektiv bilagsføring

Systemet er tilrettelagt for digital lesing av fakturainformasjon og konteringsmaler forenkler bokføringen. EHF-faktura, KID og remittering er naturligvis ivaretatt av systemet.

Prosjekt- og avdelingsregnskap

Prosjekt- og avdelingsregnskap

Mange av våre kunder benytter prosjekt- og avdelingsregnskap.

Fjernhjelp og nettmøter

Fjernhjelp og nettmøter

Hvis du har behov for oppfølging eller opplæring utenom fysiske møter, kan du gi oss tilgang til din datamaskin via fjernhjelp. Så kan utfordringen løses der og da.

Annen prismodell

Annen prismodell

Etter å ha blitt godt kjent, er det muligheter for en prismodell som gir forutsigbare regnskapskostnader for din bedrift.

AB økonomi as har autorisasjon fra Finanstilsynet som regnskapsførerselskap og er medlem i Regnskap Norge. Gjennom de mest moderne tekniske løsninger fra Duett legger vi til rette for at våre kunder kan bruke våre regnskapstjenester som et viktig styringsverktøy for framtiden. Vi har lang praksis innen regnskap, utviklingsarbeid, bedriftsrådgivning og finans, og har et bredt nettverk innen næringsliv og støtteapparat.
 
Målgruppen vi har spesialisert oss på er aksjeselskaper i SMB-segmentet. Siden kundene våre har tilgang til all regnskapsdata og dokumentasjon elektronisk, har vi hele Østlandet som nedslagsfelt. I tillegg til den fortløpende kommunikasjonen, blant annet gjennom nettmøter og fjernhjelp, legger vi vekt på å ha jevnlige møter med våre kunder slik at den personlige kontakten ivaretas. Vi påtar oss også controller-oppdrag.