Andre tjenester

I tillegg til regnskapstjenesten tilbyr vi:

Veiledning av bedrifter i etablererfasen

Veiledning av bedrifter i etablererfasen

Vi tilbyr rådgivning til bedrifter i etablererfasen som har behov for veiledning innen bl.a. forretningsplanlegging og økonomi.

Bedriftsrådgivning for etablerte bedrifter

Bedriftsrådgivning for etablerte bedrifter

For etablerte bedrifter som ønsker videreutvikling kan det ofte være nyttig å knytte seg til en ekstern rådgiver som ser situasjonen utenfra.

Dokumentbistand

Dokumentbistand

I forbindelse med stiftelse, kapitalutvidelse, aksjetransaksjoner etc. er det mange dokumenter som må på plass. Vi har den nødvendige kompetansen.

Finansiell og strategisk analyse

Finansiell og strategisk analyse

Vi har erfaring med investeringsanalyser, situasjonsanalyser etc. som er nyttig når bedriften skal ta større beslutninger.